Νομικά Θέματα Σχετικά με τη Λειτουργία των γραφείων Ψυχολόγων την περίοδο της πανδημίας

Από το νομικό γραφείο της ΕΛΕΣΥΘ Αγαπητά μέλη, 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης των μελών μας σχετικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του Covid-19, σας ενημερώνουμε σχετικά με τις έως σήμερα εκδοθείσες Οδηγίες και μέτρα πρόληψης που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς θεραπευόμενους από τα μέλη μας.

Α) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

Η δραστηριότητα του ψυχολόγου ΔΕΝ εντάσσεται στην έννοια του ιατρείου, ως εκ τούτου, ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ από την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ χρήση ιατρικής μάσκας από τον ψυχολόγο και «απλής» (μη ιατρικής) από τον θεραπευόμενο - επισκέπτη.

Η δραστηριότητα του ψυχολόγου εντάσσεται στην έννοια του γραφείου και υπόκειται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα ακόλουθα μέτρα προστασίας
-. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρων μεταξύ ψυχολόγου και θεραπευόμενου – επισκέπτη.
-. Παραμονή ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. εντός του γραφείου ή/και χώρου αναμονής.
-. Η χρήση ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ συνιστάται, τόσο για τον θεραπευτή όσο και για τον θεραπευόμενο, και στο βαθμό που η χρήση από τον τελευταίο δεν εμποδίζει την παροχή της υπηρεσίας.

Δειτε τον κατωτερω συνοπτικο πίνακα
 

Β) ΟΜΑΔΕΣ
Η παροχή υπηρεσιών σε Ομάδες υπόκειται στα ίδια ως άνω μέτρα, κατά συνέπεια, αναλόγως των ατόμων που θα παρευρίσκονται, συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτή, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε χώρο που να εξασφαλίζεται η τήρηση απόστασης 1,5 μέτρων μεταξύ των παρισταμένων αλλά και η αναλογία αυτών ανά τετραγωνικά μέτρα να παραμένει ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.

Παράβαση των ανωτέρω δύναται να επιφέρει, κατόπιν, σχετικής καταγγελίας, διοικητικά πρόστιμα από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, αναλόγως της βαρύτητας της παραβάσεως.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Poster Συμμετοχής στο συνέδριο για το διαλλεκτικό εαυτό ICDS BCN 2021 XI Conference από το Λόγω Ψυχής

Έρευνες

Τα Presentation abstracts του invited symposium της Ελληνικής συμμετοχής στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Στο Διαλεκτικό Εαυτό 10-13 Ιουνίου Βαρκελώνη