Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2021

Αφιέρωμα στον M. ELKAIM

Εικόνα
Ανοιχτή Διαδικτυακή Συνάντηση για τα μέλη της ΕΛΕΣΥΘ και τους εκπαιδευόμενους στα κέντρα μέλη της ΕΛΕΣΥΘ, μέλη της ΕΘΟΣ και ΕΕΨΕ κρατήστε Θέση στο elesyth@otenet.gr 

Ενημέρωση για την μετακίνηση

Ενημερώνουμε τα μέλη ότι  έχει αλλάξει ο τρόπος μετακίνησης για εμάς στα γραφεία μας (όχι για τους πελάτες).  Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου  Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν  από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά  όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού  προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση.