Μια ακόμη αφίσα που παρουσιάστηκε από το μέλος μας Κύριο Σαλίχο και την κυρια Στέφανου στo Ευρωπαϊκό συνέδριο της EFTA στη Νάπολη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα και περιμένουμε και άλλες συμμετοχές


Σχόλια