Αναρτήσεις

ανακοίνωση

Αγαπητά μέλη, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ η ηλεκτρονική πλατφόρμα εθελοντισμου τίθεται σε παύση και θα αναθεωρηθεί η λειτουργία της το φθινόπωρο, σαν Δ.Σ θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές που στήριξαν την δράση της εταιρείας από καρδιάς

Σκεψυς

Εικόνα

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΛΕΣΥΘ

Συνεδρίαση ΔΣ ΕΛΕΣΥΘ Παρασκευή 3/7/2020 14,30 στα γραφεία της εταιρείας

Ευχές για τη γιορτή του Πατέρα

Εικόνα

Διαδικτυακή Συνάντηση Μελών Της ΕΛΕΣΥΘ 04/07/2020 12.00 μέσω Zoom

Εικόνα

Συνεδρίαση Δ.Σ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ

Συνεδρίαση Δ.Σ ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ σήμερα στα γραφεία της εταιρείας

Νομικά Θέματα Σχετικά με τη Λειτουργία των γραφείων Ψυχολόγων την περίοδο της πανδημίας

Από το νομικό γραφείο της ΕΛΕΣΥΘ Αγαπητά μέλη, 
Σε συνέχεια της ενημέρωσης των μελών μας σχετικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του Covid-19, σας ενημερώνουμε σχετικά με τις έως σήμερα εκδοθείσες Οδηγίες και μέτρα πρόληψης που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προς θεραπευόμενους από τα μέλη μας.
Α) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.
Η δραστηριότητα του ψυχολόγου ΔΕΝ εντάσσεται στην έννοια του ιατρείου, ως εκ τούτου, ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ από την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ χρήση ιατρικής μάσκας από τον ψυχολόγο και «απλής» (μη ιατρικής) από τον θεραπευόμενο - επισκέπτη.
Η δραστηριότητα του ψυχολόγου εντάσσεται στην έννοια του γραφείου και υπόκειται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα ακόλουθα μέτρα προστασίας -. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρων μεταξύ ψυχολόγου και θεραπευόμενου – επισκέπτη. -. Παραμονή ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. εντός του γραφείου ή/και χώρου αναμονής. -. Η χρήση ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ συνιστάται, τόσο για τον θεραπευτή όσο και για τον θεραπευόμενο, και στο βαθμό που η χρήση από τον τελευταίο …