Σεμινάριο στη Θεραπεία Ζεύγους

Δεξιότητες και Τεχνικές στη Θεραπεία  Ζεύγους, Μέρος Β
Συντονίστρια: Τσαμπίκα Μπαφίτη, M.SC., Ph.D., ECP
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 10 & 11 Νοεμβρίου 2018.
Ώρες: 10.00-17.00
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη παρακολουθήσει το Α΄Μέρος του σεμιναρίου για τη θεραπεία ζεύγους
http://www.logopsychis.gr/el-gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.aspx

Σχόλια