Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Όνειρα στη Θεραπεία

Εκπαιδευτικό σεμινάριο,  Όνειρα στη θεραπεία: Αφηγηματική κατανόηση και ερμηνεία. 
Συντονίστρια : Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, PhD.

Σχόλια